Vakkeuses

CVO Gromar Privaatskool is vanaf kleuterskool (4maande ouderdom) tot Gr. 12.

Die BCVO Verrykte Kurrikulum is in 2006 geïmplementeer.  Daar het 'n paar veranderinge plaasgevind met die vakkeuses.  Die kurrikulum vir Graad 8 en 9, maak voorsiening dat die leerlinge in aanraking kom met 'n wye studieveld waarna hy dan aan die einde van Gr.9 'n behoorlike keuse kan maak ten opsigte van vakke en 'n studierigting.

In Grade 8 en 9 het die leerling die volgende vakke:

 1. Afrikaans
 2. Engels
 3. Wiskunde
 4. Sosiale Wetenskap
  Geskiedenis en Aardrykskunde
 5. Natuurwetenskap
  Wetenskap en Biologie
 6. Ekonomiese Wetenskap
  Bedryfsekonomie, Ekonomie en Rekeningkunde
 7. Tegnologie
  Elektrisiteit, Tegniese Tekene, Meganika, Voedselverwerking, Rekenaargeletterdheid.
 8. Lewensoriëntering
  Liggaamlike Opvoeding, Voorligting en Bybelonderrig.
 9. Kultuur

U kan sien dat die leerling 'n inleidende kurrikulum volg waarna hy dan in Gr. 10 kan kies om 'n bepaalde studierigting te volg.

Die drie studierigtings wat aangebied word vanaf Grade 10 - 12:

 1. Tegniese studierigting - SOLTECH
 2. Besigheids studierigting - B.Com
 3. Wetenskaplike studierigting - BSC/BA

Die leerling kan aan die einde van sy Gr.9 jaar sy vakke uit die volgende kies vir Gr.10 tot Gr.12:

Verpligte vakke:

 1. Afrikaans
 2. Engels
 3. Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid
 4. Lewensorïëntering
 5. Bybelonderrig

Keuse vakke: 

Die leerling kies 1 vak uit elk van die volgende groepe:


Groep 1: (Graad 10-12)
IGO / Rekenaartoepassingstegnologie (RTT) / Lewenswetenskap

Groep 2: (Graad 10-12)
Toerisme / Rekeningkunde / Geografie/ Inligtingstegnologie (IT)

Groep 3: (Graad 10-12)
Lanbou Bestuurspraktyk / Besigheidstudie / Fisiese Wetenskap / Verbruikerstudie

Die leerlinge in Gr.10 - 12 het dus 7 vakke.