Die Gromar Opvoedingsraad

CVO-skool maak gebruik van ‘n klassikale onderwysstelsel wat pas hou met ‘n vinnig ontwikkelende wêreld. ‘n Puik onderwyserkorps van 24 onderwysers onder die leiding van ‘n bekwame skoolhoof, Mnr Gerhard Swart, verseker hoë akademiese standaarde, gesonde dissipline en waardestelsel

Mnr. Frans Eksteen - Voorsitter

Mnr. Mias van der Ryst - Ondervoorsitter en Terrein

Mnr. Andre Wessels - Sekretaris en Finansies

Mnr. Andre de Beer - Koshuis

Mnr. Theuns Frederik - Skoolbus

Ds.  Paul Möller - Kultuur 

Mnr. Mampoer van Rooyen - Bemarking en Projekte

Mnr. Daniel Oosthuizen - Sport

Mnr. Gerhard Nienaber - Personeel en Kleuterskool

Geboue