Die Gromar Opvoedingsraad

CVO-skool maak gebruik van ‘n klassikale onderwysstelsel wat pas hou met ‘n vinnig ontwikkelende wêreld. ‘n Puik onderwyserkorps van 24 onderwysers onder die leiding van ‘n bekwame skoolhoof, Mnr Gerhard Swart, verseker hoë akademiese standaarde, gesonde dissipline en waardestelsel

Mnr. Frans Eksteen - Voorsitter

Mnr. Wouter Scholtz - Ondervoorsitter en Personeel, Kleuterskool

Mnr. Andre Wessels - Sekretaris en Finansies

Mnr. Gerhardus Fourie - Koshuis

Mnr. Theuns Frederik - Skoolbus

Ds.  Paul Möller - Kultuur 

Mnr. Mampoer van Rooyen - Bemarking en Projekte

Mnr. Johan Mallo - Sport

Mnr. Gerhard Nienaber - Terrein

Mnr. Jacques Smit - Geboue