Onderrigfases

ONDERRIG FASES
Die volgende onderrig fases word aangebied:

  • Pre-Primêr  (vanf 4 maande ouderdom)
  • Junior Primêr
  • Senior Primêr
  • Junior Sekondêr
  • Senior Sekondêr

HOE LYK ONS ONDERRIGMETODES?
Soos reeds vermeld is ons onderrigmetodes nie soos die openbare skole vandag uitkoms gebaseer nie, maar wel kennis en vaardigheid gedrewe en gebaseer op ‘n Christelike Volkseie karakter. Gevolglik pas ons in die onderrigsituasie Bybelse norms en waardes toe. Ook wat dissipline betref gebruik ons die Bybel as riglynwat leer om diegene te tug vir wie ons lief is. As gevolg van relatief kleiner klasgroepe word besondere en persoonlike aandag aan elke leerling gegee. Ook ons personeel word aangestel op grond van hulle Christelike Volkseie beginsels en daarom weet ons dat ons leerlinge in veilige hande is.


WATTER KURRIKULUM WORD GEVOLG?
Ons is baie opgewonde oor ons nuwe BCVO Verrykte Kurrikulum:

• Dit bied aan die BCVO die geleentheid om registrasie of by IEB, of die Staat te verkry . Ons Graad 12 is dan by IEB geregistreer . Die Nasionale Kwalifikasie Raamwerk en Akkreditasie by Umalasi (die staats-eksamenliggaam) is dan ook die waghond by IEB. 

•  Van ons leerlinge studeer tans aan verskeie Universiteite van ons land en sal in die toekoms ook met twee matriekeksamensertifikate wat hulle kry ( Umalusi en BCVO s’n ) ook in die buiteland kan studeer deurdat ons Graad 12 leerlinge IEB se eksamen skryf.

 

Wie of Wat is IEB?

 Is die Onafhanklike Eksamen Liggaam wat die Gr 12 eksamen afneem en seker maak dat die leerlinge hulle Umalusi Gr 12 sertifikaat ontvang.

Wat beteken IEB vir my kind?

Dit beteken dat my kind ‘n eksamen skryf waar die geloofwaardigheid nog 100 % is. Verder sal jy makliker by oorseese Universiteite aanvaar word  voordat ‘n staat leerling aanvaar word. Die punte wat my kind kry is die werklike punte waarvoor hy/sy voor gewerk het.  

Waar word IEB aanvaar?

 IEB word by alle Universiteite in Suid Afrika aanvaar asook by sekere Universiteite van Oorsee.