Gromar Koshuis

Ons is trots om aan te kondig dat ons koshuis oop is!

Vul gerus 'n koshuis aansoekvorm in en e-pos dit vir ons om jou plek te verseker.

Die Gromar-koshuis is in die hart van die skool geleë en bied ’n tuiste vir gemotiveerde, presterende leerlinge wat van die wye verskeidenheid geleenthede wat die skool bied, gebruik wil maak. Hierdie koshuis ondersteun in elke opsig die skool se strewe na uitnemendheid en is met trots in die Gromar-waardes van integriteit, lojaliteit, respek en ywer gewortel.

  • Koshuisinwoning  maak voorsiening vir  30 seuns en 30 meisies van graad 7 tot graad 12
  • Die bestuur van die koshuis word deur ’n koshuisraad hanteer, wat uit ’n ervare koshuisvader en moeder, matrone asook koshuis leiers bestaan.

Koshuisinwoning is as gevolg van die beperkte plekke jaarliks beskikbaar en aan ’n keuringsproses onderhewig. Die aansoekvorm vir keuring is hier links, op die blad, asook by die skool se ontvangs beskikbaar. Die sluitingsdatum vir nuwe aansoekers vir koshuisinwoning vir die volgende akademiese jaar, word jaarliks op die skool se webblad gepubliseer. Indien keuring suksesvol is, is die leerling se registrasiegeld binne 14 dae nadat hy/sy die keuringsuitslag ontvang het, betaalbaar om plek in die koshuis te verseker. Die jaarlikse koshuisgeld is streng vooruitbetaalbaar en kan óf eenmalig gedurende Januarie, óf in kwartaallikse paaiemente binne die eerste week van elke kwartaal, of in 11 maandelikse paaiemente vanaf Januarie tot Oktober, voor die derde dag van elke maand, betaal word.

Hierdie Gromar-koshuis op die skoolterrein,  is nie ‘n gewone skoolkoshuis nie -  dis ‘n hegte Gromar-gesin wat die geleentheid aan gemotiveerde, energieke en deelnemende leerlinge  bied vir maksimale betrokkenheid by die skool se aktiwiteite en ondersteuning van alles op die Gromar-terrein.

Alle navrae aan: cvogromar@telkomsa.net