Rugby

Stappe van Prestasie

  • Skool deelname
  • Oos-Transvaal Proewe(span word gekies)
  • Bokkieweek proewe
  • Winterspele
  • Nationale span word gekies(Hoogste toekenning)
  • Bokkie week spanne (toekenning)

CVO Gromar beplan self byeenkomste op interhuisvlak, maar die BCVO-Sportraad reël en koördineer sportaktiwiteite op streeks- en landswye vlak. Sportaktiwiteite sluit die volgende sportsoorte in; rugby, netbal, atletiek, landloop, swem en tennis. Nuwe sportgeriewe by die skool wat ‘n atletiekbaan, rugbyveld en netbalbaan insluit word beplan. Daar word gepoog om aan elke kind die geleentheid te gee om aan sport deel te neem. Hierdie blootstelling gee aan ons leerlinge toegang om op die hoogste vlak deel te neem.