Toets Afbakenings

Vind hieronder die afbakenings soos deur elke onderwyser gegee:

2017

 

Maart toetsafbakening

Juffrou Elsabé toetsafbakening

Annelene Vosloo toetsafbakening

Angeline Hoffman toetsafbakening

 

JUNIE 2017 EKSAMEN

Laerskool Rooster

Hoërskool Rooster

 

 

2016

MEI TOETSREEKS

Laerskool Rooster

Hoërskool Rooster

 

JUNIE EKSAMEN

Laerskool Junie Rooster

Hoërskool Junie Rooster

MAART TOETSREEKS

Mev. A. Schalekamp

Mev. E. Hodgkinson

Mev. T. Fouche

Mnr. WJ Naude

Mev. Y. Barnard

Mev. A. Vosloo  

Mnr Gert Swart (jnr)

Mev. H. Hartman

Mev. E. du Toit

Mev. L. Terblanche

Mev. T. Grobler

Mej. M. van der Ryst

Mev. A. Smit

Mev. I. de Visser

Mev. C. de Beer

2015

NOVEMBER TOETSREEKS

Mev. A. Schalekamp

Mev. E. Hodgkinson

Mev. T. Fouche

Mnr. WJ Naude

Mev. Y. Barnard

Mev. A. Vosloo  RTT Graad 10, Graad 11 en IT Graad 10 en 11 en RTT Gr 8 + 9

Mev. A. Wassermann

Mev. H. Hartman

Mev. E. du Toit

Mev. L. Terblanche

Mev. T. Grobler

Mej. M. van der Ryst

Mev. A. Smit

Mev. R. van der Westhuizen

Mev. C. de Beer

SEPTEMBER TOETSREEKS

Mev. A. Schalekamp

Mev. E. Hodgkinson

Mev. T. Fouche

Mnr. WJ Naude

Mev. Y. Barnard

Mev. A. Vosloo  RTT en IT

Mev. A. Wassermann

Mev. H. Hartman

Mev. E. du Toit

Mev. L. Terblanche

Mev. T. Grobler

Mej. M. van der Ryst

Mev. A. Smit

Mev. R. van der Westhuizen

Mev. C. de Beer

JUNIE EKSAMEN

Gr 10 RTT Teorie opsommingslys van terme

Mev. A. Schalekamp

Mev. E. Hodgkinson

Mev. T. Fouche

Mnr. WJ Naude

Mev. Y. Barnard

Mev. A. Vosloo  RTT en IT

Mev. A. Wassermann

Mev. H. Hartman

Mev. E. du Toit

Mev. L. Terblanche

Mev. T. Grobler

Mej. M. van der Ryst

Mev. A. Smit

Mev. R. van der Westhuizen

Mev. C. de Beer

MAART TOETSREEKS

Mev. A. Schalekamp

Mev. E. Hodgkinson

Mev. T. Fouche

Mnr. WJ Naude

Mev. Y. Barnard

Mev. A. Vosloo

Mev. A. Wassermann

Mev. H. Hartman

Mev. E. du Toit

Mev. L. Terblanche

Mev. T. Grobler

Mej. M. van der Ryst

Mev. A. Smit en Mev. R. van der Westhuizen

Mev. C. de Beer

 

November Eksamen

Neem asb. kennis dat die leerlinge in die meeste vakke vir gr. 4-9 oor die laaste 6 maande se werk sal eksamen skryf (geen afbakening), behalwe in die Tale, Wiskunde, Rekeningkunde en praktiese vakke.  Gr 10 en 11's skryf oor die hele jaar se werk. 

Die onderwysers sal in die klasse in die onderskeie vakke aandui waaraan moet spesifiek aandag gegee word vir alle grade.

September Toetsreeks

Mev. A. Schalekamp

Mev. E. Hodgkinson

Mev. T. Fouche

Mev. G. Wiggett

Mev. Y. Barnard

Mev. A. Vosloo

Mev. A. Wassermann

Mev. H. Hartman

Mev. E. du Toit

Mev. L. Terblanche

Mev. T. Grobler

Mej. M. van der Ryst

Mev. A. Smit

Mev. R. van der Westhuizen

Mev. C. de Beer

 

Junie Eksamen

Mnr. G. Swart (Gr 12)

Mev. A. Vosloo Rekenaartoepassingstegnologie & Inligtingstegnologie

Mev. L. Terblanche

Mej. M. van der Ryst

Mev. E. du Toit

Mev. G. Wiggett

Mev. R. van der Westhuizen

Mev. A. Smit

Mev. A. Schalekamp

Mev. C. de Beer

Mev. T. Grobler

Mev. E. Hodgkinson

Mev. T. Fouché

Mev. A. Wassermann

Mev. H. Hartman

 

NOVEMBER EKSAMEN

Mev. A. Vosloo

Mev. L. Terblanche

Mej. M. van der Ryst

Mev. H. Hartman

Mev. T. Fouche

Mnr. P. Pieterse

Mev. A. Pieterse

Mev. R. Pretorius

Mev. E. Hodgkinson

Mev. A. Wassermann

Mev. T. Grobler

Mev. A. Smit

Mev. R. van der Westhuizen

Mev. C. de Beer

 

SEPTEMBER TOETSREEKS 

Mev. A. Vosloo

Mev. L. Terblanche

Mej. M. van der Ryst

Mev. H. Hartman

Mev. T. Fouche

Mnr. P. Pieterse

Mev. A. Pieterse

Mev. R. Pretorius

Mev. E. Hodgkinson

Mev. A. Wassermann

Mev. T. Grobler

Mev. A. Smit

Mev. R. van der Westhuizen

Mev. C. de Beer

 

JUNIE EKSAMEN 2013

Mev. A. Vosloo (RTT Gr 8  RTT Gr 9  RTT Gr 10  RTT Gr 11 RTT Gr 12, IT Gr 10  IT Gr 11)

Mev. L. Terblanche (Gr 8-12 Rek, Gr 8 + 9 EBW, Gr. 10 CLO, Gr 11 Byb)

Mej. M. van der Ryst (Gr 10-12 LBestPraktyk, Gr 10-12 IGO, Gr 8 + 9 Tegnologie [TT] )

Mnr. P. Pieterse (Gr 9 AlgWet, CLO, Gr 10 - 12 FisWet, Gr 11 + 12 LewWet)

Mev. A. Pieterse (Bybel Gr 7 + 8, Afrikaans Gr 8-12)

Mev. R. van der Westhuizen (Gr 5, 6 en 7)

Mev. A. Smith (Gr 5 + 6 Afr, Gr 5 + 6 Eng, Gr 5 + 6 Byb)

Mev. R. Pretorius (Gr 9-12 Gasvh, Gr 8 + 10 Biol, Gr 8 NatSkei + CLO, Gr 6 CLO)

Mev. C. de Beer (Graad 4)

Mev. T. Grobler (Gr 7 Afr + CLO, Gr 8 + 9 MSW, Gr 10-12 Geog)

Mev. E. Hodgkinson (Gr 7-12 Eng, Gr. 8 Gasvryheid)

Mev. T. Fouché (Gr 6 + 7 Wisk, Gr 10-12 Wisk Gel, Gr 11 CLO)

Mev. A. Wassermann ( Gr 7 EBW, Tegn, Gr 9 + 10 Byb, Gr 10-12 Toerisme, Gr 11-12 Bedryfs)