VAKANTE POSTE

VAKANTE POS:

Skakel Beampte Pos: Aansoeke sluit 16 Maart 2018

Persone wat aansoek wil doen, moet  aansoeke, asook ‘n volledige lewensskets (CV) aan die Hoof, CVO Gromar Privaatskool rig, insluitend ‘n getuigskrif van u predikant. 

Die posadres is:  Posbus 888, Groblersdal, 0470. 

Epos: cvogromar@telkomsa.net

Tel: 013 262 5419                                                           

Vir enige navrae kan die Skoolhoof gekontak word.