VAKANTE POSTE

VAKANTE HOëRSKOOL POSTE:

Daar is 3 vakante poste by CVO Gromar.  

Persone wat aansoek wil doen, moet  aansoeke, asook ‘n volledige lewensskets (CV) (SACE registrasie is verpligtend) aan die Hoof, CVO Gromar Privaatskool rig, insluitend ‘n getuigskrif van u predikant. 

Die posadres is:  Posbus 888, Groblersdal, 0470. 

Epos: cvogromar@telkomsa.net

Tel: 013 262 5419                                                           

Vir enige navrae kan die Skoolhoof gekontak word.