VAKANTE POSTE

VAKANTE HOëRSKOOL POS:

 Bogenoemde pos behels die volgende:  Hoofsaaklik Wiskunde Geletterdheid en ander vakke.

           

Alle aansoeke, asook ‘n volledige lewensskets (CV) moet aan die Hoof, CVO Gromar Privaatskool gerig word, insluitend ‘n getuigskrif van u predikant. 

Die posadres is:  Posbus 888, Groblersdal, 0470 of u kan dit e-pos na admin@gromar.co.za.  Salarisse is onderhandelbaar.  Koshuis inwoning is beskikbaar.

Diensaanvaarding:      8 Januarie 2019

Sluitingsdatum:   3 Desember 2018

Vir enige navrae kan die Skoolhoof gekontak word by 013 – 262 5419 of 083 399 2218.