Skoolgelde

Opgedateerde skoolfonds vir 2019 sal vertoon word sodra dit gefinaliseer is.

Die skool kan gekontak word vir navrae

 

KOSHUISGELDE:

R2420-00 per kind vir 11 maande.

1 Nag slaap met 3 etes - R160

1 Nag slaap sonder etes - R100

BUSGELDE:

Groblersdal na Marble Hall
1ste kind - R 1629.00
2de kind  - R 1476.00
3de kind  - R 1155.00
Spesiale  - R 1010.00 per maand een rigting, van Groblersdal na Marble Hall in die middag.


Enkelritte na en van Marble Hall
R30-00 per kind

Retoer rit (Oggend & Middag)

R50-00 per kind

 

NASORG:

Maandag to Donderdag            - R  585-00 per maand
Maandag to Vrydag                   - R  685-00 per maand

BANKBESONDERHEDE VAN CVO GROMAR PRIVAATSKOOL:

Gromar
ABSA, GROBLERSDAL
TJEKREKENING 900 158 769
TAKKODE 334-147
VERWYSING: Spesifiseer wie u kind is en waarvoor die betaling is
Stuur asseblief die bewys van betaling aan: 086 571 6916.

SKOOLFONDS IS VOOR DIE 7DE VAN ELKE MAAND BETAALBAAR
NEEM ASSEBLIEF KENNIS:

Alle skoolfonds wat voor die 7de Februarie 2017 vir die volle jaar betaal is, kry 2½% afslag.