Skoolgelde

Opgedateerde skoolfonds, koshuis en bus gelde vir 2019. 

Laerskool en Hoërskool Skoolfonds:

Oudste kind – Hoërskool                    R2 500-00 per maand    

 2de en 3de kind - Hoërskool              R2 300-00 per maand

Oudste kind – Gr 4 tot 7                     R2 500-00 per maand  

 2de en 3de kind – Gr 4 tot 7              R2 300-00 per maand

Graad 1 oudste kind                            R2 140-00 per maand

2de en 3de kind                                   R1 940-00 per maand

Graad 2 oudste kind                            R2 270-00 per maand

2de en 3de kind                                   R2 070-00 per maand

 Graad 3 oudste kind                            R2 410-00 per maand

2de en 3de kind                                   R2 210-00 per maand

 

Vakgelde vir Graad 10 tot 12 vir 11 maande:

RTT                                                     R  200-00 per maand

IGO                                                     R    50-00 per maand

IT                                                        R  200-00 per maand

Landbou Bestuurspraktyk                   R    50-00 per maand

Verbruikerstudie                                 R  150-00 per maand

 

Vakgelde vir Graad 8 en 9 vir 11 maande:

Tegnologie                                          R  60-00 per maand

 

Koshuis:                                

Seuns en dogters                                 R2 662-00 per kind vir 11 maande

1 nag slaap met 3 etes                         R160-00

1 nag slaap sonder etes                       R100-00

 

Nasorg by koshuis:  (Mev. Ina Botha)

Maandae tot Donderdae                     R645-00 per maand

Maandae tot Vrydae                           R755-00 per maand

1 middagete met toesig                       R60-00

1 middagete sonder toesig                  R35-00

 *Kontak die skool 1 dag voor die tyd vir etes en toesig by koshuis.

 

 Bus:  Marble Hall na Groblersdal:

 1ste kind                                             R1 825-00 per maand

2de kind                                              R1 654-00 per maand

3de kind                                              R1 294-00 per maand

Een rigting tarief                                 R1 134-00 per maand   

Een enkel rit na M/Hall                       R50-00

Retoer rit (Oggend en Middag)          R100-00

 

*Kontak die skool 1 dag voor die tyd vir enige saam ry ritte.

 

Kleuterskool Skoolfonds:  

 Graad 0                                               R1 532-00 per maand

Res van Kleuterskool                          R1 265-00 per maand

Babaklas                                             R1 320-00 per maand

 

Kleuterskool Dagbesoekers:

 Dagbesoeker voldag                           R130-00

Dagbesoeker halfdag                          R75-00

Middagete                                           R25-00

Nasorg met ete in middag                   R35-00

 

*Kontak die Kleuterskool-Hoof 1 dag voor die tyd vir dagbesoekers.

 

Kleuterskool Boekgelde:

 Gr 0 & 00                                            R242 per kwartaal

Res van Kleuterskool                          R121 per kwartaal

 

Kleuterskool Nasorg:  (Mev. Karien van der Merwe en personeel)

 Maandag tot Vrydae                           R  755-00 per maand


BANKBESONDERHEDE VAN CVO GROMAR PRIVAATSKOOL:

Gromar
ABSA, GROBLERSDAL
TJEKREKENING 900 158 769
TAKKODE 334-147
VERWYSING: Spesifiseer wie u kind is en waarvoor die betaling is
Stuur asseblief die bewys van betaling aan: 086 571 6916.

SKOOLFONDS IS VOOR DIE 7DE VAN ELKE MAAND BETAALBAAR