Skoolgelde

SKOOLGELD VIR 2017

Op die begrotingsvergadering wat op 17 Januarie 2017 gehou is, is die onderstaande besluite geneem:

REGISTRASIEGELDE:

Registrasiegelde is betaalbaar aan die BCVO. Dit is ‘n eenmalige betaling en nie terugbetaalbaar nie. Leeerlinge wat van ‘n CVO skool af kom en wat reeds die registrasiegelde betaal het, betaal dit nie weer nie. Slegs leerlinge wat van Staatskole af kom, moet onderstaande fooie betaal. 

Babaklas tot graad 5 R750.00 per kind
Graad 7 R850.00 per kind
Graad 8 R900.00 per kind
Graad 9 R950.00 per kind
Graad 10 R1000.00 per kind
Graad 11 R1050.00 per kind
Graad 12 R1100.00 per kind

 

SKOOLFONDS:

Graad Bedrag
Graad 1 (Oudste kind) R1965.00 per maand
Graad 1 (Tweede en derde kind)  R1765.00 per maand
Graad 2 (Oudste kind) R2085.00 per maand

Graad 2 (Tweede en derde kind)

R1885.00 per maand

Graad 3 (Oudste kind)

R2205.00 per maand

Graad 3 (Tweede en derde kind)

R2005.00 per maand

Graad 4 -12 (Oudste kind)

R2290.00 per maand

Graad 4-12 (Tweede en derde kind)

R2090.00 per maand

 

KLEUTERSKOOL SKOOLFONDS:

Gr. 0 (Sluit Arbeidsterapie in) R1392.00 per maand
Res van die Kleuterskool (Sluit Arbeidsterapie in) R1150.00
Babaklas R1200-00
Nasorg by Kleuterskool (Dagtarief)  R35.00 per dag
Nasorg by Kleuterskool (Ma-Vr) R585.00 per maand
Dagbesoekersfooi (½ Dag) R75.00 (Met ontbytpap)
Voldag (Van 07:00 tot 17:00) R130.00 (Met ontbyt en middagete)

Mev. Marianne Kotzé sal elke Donderdag na 13:30 beskikbaar wees indien u met haar wil gesels.

 

BOEKGELDE (Kleuterskool):

Graad 0 & 00: R220-00 per kwartaal       
Res van kleuterskool: R110-00 per kwartaal

BOEKGELDE:

Graad 4 - 12: R300 per kind per jaar (eenmalige fooi)

 

Kliek hier om die volledige lys vir elke graad af te laai.

 

VAKGELDE VIR GRAAD 10 TOT 12 VIR 11 MAANDE:

RTT                                     R  200-00 per maand

IGO                                     R  150-00 per maand

IT                                         R  200-00 per maand

Landbou Bestuurspraktyk   R    50-00 per maand
Verbruikerstudie                  R  150-00 per maand

 

 

VAKGELDE VIR GRAAD 8 EN 9 VIR 11 MAANDE:

 

Tegnologie                          R  100.00 per maand

 

 

KLEUTERSKOOL KUNSPAKKET:

Kleuterskool - R 110-00 per kwartaal

(2-4jr - R 440 per jaar)
Graad 0 & Graad 00 - R 220 per kwartaal
(4-6jr - R 880 per jaar)

KOSHUISGELDE:

R2420-00 per kind vir 11 maande.

1 Nag slaap met 3 etes - R160

1 Nag slaap sonder etes - R100

BUSGELDE:

Groblersdal na Marble Hall
1ste kind - R 1629.00
2de kind  - R 1476.00
3de kind  - R 1155.00
Spesiale  - R 1010.00 per maand een rigting, van Groblersdal na Marble Hall in die middag.


Enkelritte na en van Marble Hall
R30-00 per kind

Retoer rit (Oggend & Middag)

R50-00 per kind

 

NASORG:

Maandag to Donderdag            - R  585-00 per maand
Maandag to Vrydag                   - R  685-00 per maand

BANKBESONDERHEDE VAN CVO GROMAR PRIVAATSKOOL:

Gromar
ABSA, GROBLERSDAL
TJEKREKENING 900 158 769
TAKKODE 334-147
VERWYSING: Spesifiseer wie u kind is en waarvoor die betaling is
Stuur asseblief die bewys van betaling aan: 086 571 6916.

SKOOLFONDS IS VOOR DIE 7DE VAN ELKE MAAND BETAALBAAR
NEEM ASSEBLIEF KENNIS:

Alle skoolfonds wat voor die 7de Februarie 2017 vir die volle jaar betaal is, kry 2½% afslag.