Welkom by Gromar Privaatskool

WIE IS CVO Gromar?

Ons visie is "Om dinamiese leiers te wees in die Christelike opvoeding en onderrig van ons nageslag, sodat hulle ‘n verskil kan maak", daarom doen ons ons leuse gestand: WERK - GLO - WEN

Hier is ons trots op ons: Leerlinge, Ouers, Personeel, Geboue, Terrein en Prestasie. Aan God die Dank en Eer!

Is u bekommerd oor u kind se toekoms? 
Dan nooi ons u om deel te wees van die BCVO-beweging met sy dinamiese leuse: "TER WILLE VAN ONS KINDERS"

Kom sluit aan, word deel van die wenspan wat waarde toevoeg tot u kind se lewe! 
Hier is 8 goeie redes waarom u u kind aan ons kan toevertrou:

 1. Die volgende Onderwys word aangebied :
  - Christelike Onderwys
  - Volkseie Moedertaalonderwys
 2. Hoë standaarde ten opsigte van onderrig, vakinhoude, dissipline en netheid word gehandhaaf.
 3. Bekwame en gemotiveerde personeel wat poog om elke kind se volle potensiaal te ontwikkel.
 4. Kleiner klasgroepe verseker individuele en kwaliteit aandag sodat u kind gevorm word tot ‘n beginselvaste, gedissiplineerde mens.
 5. ‘n Matriekeindeksamen met volle universiteitsvrystelling en internasionale erkenning word aangebied onder leiding van BCVO – Eksamen.
  - Hierdie eksamen is amptelik goedgekeur deur Umalusi – die amptelike sertifiseringsliggaam van die staat en verleen dus toegang tot verskeie tersiere instellings in S.A. en die buiteland.
  - Verrykte sillabusse van die BCVO (Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys) word gebruik.
  - Verskeie vakke word hier aangebied (sien "Vakkeuses")
 6. Bekostigbare skoolgelde word gehef.
 7. Verskeie Kultuuraktiwiteite word aangebied, soos byvoorveeld Bybelvasvra, Bybeltake, kunswedstryde, skoolkonserte, redenaarskompetisies en kultuurkampe.
 8. Ons is ‘n voorstaander van die Bybelse waarheid dat ons liggame ‘n tempel is van die Heilige Gees, en glo dat ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees. Derhalwe bied CVO-Gromar ook die volgende sportsoorte aan, met deelname tot op die hoogste vlak (sien "Sport").

Kliek hier om meer te lees oor ons...