CVO Gromar Landbou Akademie

www.sacoronavirus.co.za 

 

CVO GROMAR LANDBOU AKADEMIE

VISIE

CVO Gromar se visie is:

“Om dinamiese leiers te wees in die Christelike opvoeding en onderrig van ons nageslag, sodat hulle ’n verskil kan maak”, daarom doen ons ons leuse gestand:    WERK – GLO – WEN

MISSIE

CVO Gromar se taak is om saam met sy Onderwysvennote:

 • ’n leerling as mens voor te berei vir die beroepslewe na skool;
 • om ’n leerling as gebalanseerde volwassene voor te berei om sy/haar plek vol te staan in die samelewing.

CVO Gromar streef in die proses om:

 • ’n Bekostigbare uitnemende onderrigdiens wat gebaseer is op hoë standaarde deur goed gekwalifiseerde ervare lojale onderwysers daar te stel.
 • ‘n Ondersteuningsdiens aan leerlinge te lewer en te probeer verseker dat ’n leerling as gebalanseerde volwassene voorberei word.
 • Deur deurlopende evaluering standaarde te probeer verhoog wat sal voldoen aan die vereistes soos deur die Sertifiserings- en akkrediteringsliggaam gestel word.
 • ‘n Effektiewe bestuur- en administratiewe stelsel daar te stel.
 • Soveel geleenthede op verskillende gebiede moontlik aan leerlinge te gee.
 • Te alle tye professioneel en met hoë integriteit op te tree.

 

‘n Trots vir die eie te kweek wat tot ‘n dankbaarheids lewe lei.

 

WIE IS CVO Gromar?

Ons visie is "Om dinamiese leiers te wees in die Christelike opvoeding en onderrig van ons nageslag, sodat hulle ‘n verskil kan maak", daarom doen ons ons leuse gestand: WERK - GLO - WEN

Hier is ons trots op ons: Leerlinge, Ouers, Personeel, Geboue, Terrein en Prestasie. Aan God die Dank en Eer!

Is u bekommerd oor u kind se toekoms? 
Dan nooi ons u om deel te wees van die BCVO-beweging met sy dinamiese leuse: "TER WILLE VAN ONS KINDERS"

Kom sluit aan, word deel van die wenspan wat waarde toevoeg tot u kind se lewe! 
Hier is 8 goeie redes waarom u u kind aan ons kan toevertrou:

 1. Die volgende Onderwys word aangebied :
  - Christelike Onderwys
  - Volkseie Moedertaalonderwys
 2. Hoë standaarde ten opsigte van onderrig, vakinhoude, dissipline en netheid word gehandhaaf.
 3. Bekwame en gemotiveerde personeel wat poog om elke kind se volle potensiaal te ontwikkel.
 4. Kleiner klasgroepe verseker individuele en kwaliteit aandag sodat u kind gevorm word tot ‘n beginselvaste, gedissiplineerde mens.
 5. ‘n Matriekeindeksamen met volle universiteitsvrystelling en internasionale erkenning word aangebied onder leiding van BCVO – Eksamen.
  - Hierdie eksamen is amptelik goedgekeur deur Umalusi – die amptelike sertifiseringsliggaam van die staat en verleen dus toegang tot verskeie tersiere instellings in S.A. en die buiteland.
  - Verrykte sillabusse van die BCVO (Beweging vir Christelike Volkseie Onderwys) word gebruik.
  - Verskeie vakke word hier aangebied (sien "Vakkeuses")
 6. Bekostigbare skoolgelde word gehef.
 7. Verskeie Kultuuraktiwiteite word aangebied, soos byvoorveeld Bybelvasvra, Bybeltake, kunswedstryde, skoolkonserte, redenaarskompetisies en kultuurkampe.
 8. Ons is ‘n voorstaander van die Bybelse waarheid dat ons liggame ‘n tempel is van die Heilige Gees, en glo dat ‘n gesonde liggaam huisves ‘n gesonde gees. Derhalwe bied CVO-Gromar ook die volgende sportsoorte aan, met deelname tot op die hoogste vlak (sien "Sport").

Kliek hier om meer te lees oor ons...